Tư vấn xây dựng Cơ chế điều phối liên ngành và Gói can thiệp tối thiểu trong Phòng, chống bạo lực gia đình

Tư vấn xây dựng Cơ chế điều phối liên ngành và Gói can thiệp tối thiểu trong Phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” thực hiện năm 2013
Dự án Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án "Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam" thực hiện năm 2012 – 2015
Nghiên cứu Thực trạng Lao động giúp việc gia đình

Nghiên cứu Thực trạng Lao động giúp việc gia đình

Nghiên cứu “Thực trạng Lao động giúp việc gia đình”
Dự án Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án “Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình”
Dự án Nâng cao năng lực địa phương trong phòng, chống bạo lực gia đình tại 3 tỉnh: Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh

Dự án Nâng cao năng lực địa phương trong phòng, chống bạo lực gia đình tại 3 tỉnh: Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh

Dự án Nâng cao năng lực địa phương trong phòng, chống bạo lực gia đình tại 3 tỉnh: Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh
Xuất bản cuốn "Một số loại hình lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và các giải pháp quản lý" - NXB Lao động, Hà Nội

Xuất bản cuốn "Một số loại hình lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và các giải pháp quản lý" - NXB Lao động, Hà Nội

Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thực hiện nghiên cứu: "Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý" - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình
 Phối hợp thực hiện đề tài KH: "Nghiên cứu thực trạng và kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc". Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phối hợp thực hiện đề tài KH: "Nghiên cứu thực trạng và kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc". Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi