Tư vấn xây dựng Cơ chế điều phối liên ngành và Gói can thiệp tối thiểu trong Phòng, chống bạo lực gia đình

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Nhà tài trợ: Bộ VHTTDL/UNFPA

Thời gian thực hiện dự án: 2012 – 2013

Địa điểm thực hiện: tại Việt Nam

nh Hội thảo tham vấn 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi