Nghiên cứu Thực trạng Lao động giúp việc gia đình

Nghiên cứu “Thực trạng Lao động giúp việc gia đình”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Rosa Luxemburg Stiftung

Thời gian thực hiện: Năm 2011

Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (1)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi