Dự án Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án “Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình”

Tên dự án: Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Irish Aid thông qua mạng CIFPEN

Thời gian thực hiện dự án: 2011

Địa điểm thực hiện dự án: xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

C:\Users\HueCd.Com\Downloads\tDSC07771.JPG

Hình ảnh của dự án

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi