Xuất bản cuốn "Một số loại hình lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và các giải pháp quản lý" - NXB Lao động, Hà Nội

Năm 2010: Xuất bản cuốn Một số loại hình lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và các giải pháp quản lý - NXB Lao động, Hà Nội

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi