Dự án Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình

Dự án Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình

Tên dự án: Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Canada 

Thời gian thực hiện dự án: 2005 – 2006

Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Hoà Bình.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án: 


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi