Dự án Nâng cao nhận thức cho lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam

Dự án Nâng cao nhận thức cho lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam

Dự án Nâng cao nhận thức cho lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam
Dự án Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn

Dự án Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn

Dự án Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn
Đánh giá đầu vào Dự án Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động giúp việc gia đình

Đánh giá đầu vào Dự án Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động giúp việc gia đình

Đánh giá đầu vào Dự án Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án Nghiên cứu về tác động của việc thực hiện chính sách đối với những trải nghiệm của nữ lao động di cư Việt Nam

Dự án Nghiên cứu về tác động của việc thực hiện chính sách đối với những trải nghiệm của nữ lao động di cư Việt Nam

Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017 tại Hà Nam và Hòa Bình

Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017 tại Hà Nam và Hòa Bình

Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017 tại Hà Nam và Hòa Bình
Tư vấn xây dựng Cơ chế điều phối liên ngành và Gói can thiệp tối thiểu trong Phòng, chống bạo lực gia đình

Tư vấn xây dựng Cơ chế điều phối liên ngành và Gói can thiệp tối thiểu trong Phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” thực hiện năm 2013
Dự án Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án "Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam" thực hiện năm 2012 – 2015
Nghiên cứu Thực trạng Lao động giúp việc gia đình

Nghiên cứu Thực trạng Lao động giúp việc gia đình

Nghiên cứu “Thực trạng Lao động giúp việc gia đình”
Dự án Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Dự án “Nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của cán bộ thực thi chính sách và người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình”

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Những vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu

Những vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu

Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu trái đất là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất...

Đối tác của chúng tôi