Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017 tại Hà Nam và Hòa Bình

Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017 tại Hà Nam và Hòa Bình

Tên dự án: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017 tại Hà Nam và Hòa Bình

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Rosa Luxemburg Stiftung Đông Nam Á

Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 20017

Địa điểm thực hiện dự án: tại Hà Nam và Hòa Bình

Dưới đây là một số hình ảnh của Dự án:

2.jpgE:\Trang GFCD\2017\Hội thảo - tập huấn\3. Hội thảo Thường niên Mnet\Standee GFCD\2\Phụ nữ tham gia chính trị\3.jpg

E:\Trang GFCD\2017\Hội thảo - tập huấn\3. Hội thảo Thường niên Mnet\Standee GFCD\2\Phụ nữ tham gia chính trị\7.JPG

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi