Nghị quyết số 27-nq/tw về cải cách chính sách tiền lương tại việt nam

Nghị quyết số 27-nq/tw về cải cách chính sách tiền lương tại việt nam

Nghị quyết 27-nq/tw vừa được ban hành với nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người...

đồng nghiên cứu - phương pháp nghiên cứu mới

đồng nghiên cứu - phương pháp nghiên cứu mới

đồng nghiên cứu không phải là một phương pháp nghiên cứu mới, nhưng phương pháp này chưa được ứng dụng nhiều tại việt nam, trong khi đây là một...

Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, việt nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm...

Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia khu vực đông nam á

Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia khu vực đông nam á

Xóa bỏ tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng xã hội không còn là mục tiêu của riêng một quốc gia nào mà đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn thế...

Hỗ trợ thực hiện nghị quyết 80 (2011-2020) và chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)

Hỗ trợ thực hiện nghị quyết 80 (2011-2020) và chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)

Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ chính phủ thực hiện nghị quyết 80 và ctmtqg-gnbv, đảm bảo việc tuân thủ tuyên bố chung hà nội về hiệu quả hỗ trợ...

Dự án xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại vùng cao tây bắc

Dự án xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại vùng cao tây bắc

Dự án hoạt động thông qua các đối tác liên quan đến phát triển gia súc quy mô nhỏ, đào tạo và nâng cao năng lực cũng như kỹ năng tiếp cận thị...

Xóa đói giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số: thách thức và nỗ lực

Xóa đói giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số: thách thức và nỗ lực

Nhờ có nguồn lực đầu tư thông qua các chương trình, dự án của nhà nước, kết hợp với các nguồn lực khác trên địa bàn nên tỷ lệ nghèo mỗi năm giảm từ...

Thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo: thành tựu ấn tượng nhưng còn nhiều thách thức

Thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo: thành tựu ấn tượng nhưng còn nhiều thách thức

Nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo, việt nam đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. tuy nhiên, sự nghiệp này cũng đang...

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

Trong tất cả các mục tiêu thiên niên kỷ, việt nam đạt được tiến bộ ấn tượng nhất ở mục tiêu thiên niên kỷ 1 về giảm nghèo.

Chương trình mục tiêu quốc gia vể ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015

Chương trình mục tiêu quốc gia vể ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015

Ngày 30/8/2012, thủ tướng nguyễn tấn dũng đã kí quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 -...

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi