Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. đây là một công việc đòi hỏi kết...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình ra quyết định có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp...

Củng cố các thiết chế gia đình trong việc chăm sóc người cao tuổi

Củng cố các thiết chế gia đình trong việc chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi đã tham gia xây dựng quy ước làng xã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn tại cộng...

Gia đình việt nam trong cơn bão của thời đại

Gia đình việt nam trong cơn bão của thời đại

Trước biến động xã hội to lớn không ít người muốn thực hiện một thao tác đơn giản - đóng kín cánh cửa ngôi nhà thân yêu của mình.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trước yêu cầu sửa đổi

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trước yêu cầu sửa đổi

Hiện nay trong quá trình thực hiện luật đã phát sinh một số hạn chế, bất cập, đã không còn phù hợp với thực tiễn và đang đứng...

15 năm thực hiện nq tw 5 khóa viii: xây dựng gia đình văn hóa còn nhiều thách thức

15 năm thực hiện nq tw 5 khóa viii: xây dựng gia đình văn hóa còn nhiều thách thức

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã mang lại nhiều hiệu quả tuy nhiên cũng gặp không ít thách thức.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ mới được đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và làm sâu sắc...

để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội

để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội

Từ khi tham gia cedaw, trong hệ thống pháp luật việt nam, từ hiến pháp cho đến các đạo luật đều khẳng định sự bình đẳng về mọi mặt giữa nam và nữ,...

Chiến lược phát triển gia đình việt nam: tạo khung chính sách về phát triển gia đình

Chiến lược phát triển gia đình việt nam: tạo khung chính sách về phát triển gia đình

Chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng gia đình việt nam...

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi