Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 (quyết định số 1572/qđ-ttg ngày 5-9-2014).

Theo đó, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có 95% hộ gia đình và cộng đồng được tuyên truyền đầy đủ về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (chú trọng đối tượng trong độ tuổi kết hôn và nam giới); tuyên truyền về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo và kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; kiến thức về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi. Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với các đối tượng. Các báo, tạp chí in, báo điện tử cần mở chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền, quảng cáo về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề án cũng nêu rõ, ngân sách Trung ương bảo đảm đối với thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Bộ, ngành xây dựng dự toán kinh phí cần thiết và gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tải Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 tại đây: QĐ1572

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi