Giang sinh

Bình đẳng giới

Bea Sky

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Về chúng tôi

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận được thành lập từ tháng 12 năm 2012, do Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép. 
Giúp việc gia đình Xuất khẩu lao động
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; chung sức xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

GFCD tin tưởng và theo đuổi các giá trị của tổ chức bao gồm:

1) Sự tham gia của cộng đồng (Community participation)

2) Sáng tạo và đổi mới (Innovation) 

3) Có tinh thần và  trách nhiệm (Accountability)

4) Đảm bảo tính thống nhất (Unity)

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Cán bộ và cộng tác viên của GFCD đều có trình độ đại học, trên đại học, chuyên ngành xã hội học,Giới và phát triển, giáo dục, xã hội, y tế,...và có năng lực nghiên cứu khoa học,kinh nghiệm triển khai các dự án tại các vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số.

Tin tức & Sự kiện

Tin tức - sự kiện, hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng được cập nhật liên tục .

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ GIỚI, PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LỒNG GHÉP GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ (KHÓA CƠ BẢN)

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ GIỚI, PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LỒNG GHÉP GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ (KHÓA CƠ BẢN)

Vào ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2023 GFCD đã tổ chức 1 khóa tập huấn về giới và phan tích giới (Khóa cơ bản) dành cho cán bộ hội phụ nữ xã tại huyện...
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...
CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TỰ DO VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ GẶP KHÓ KHĂN DO COVID 19

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TỰ DO VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ GẶP KHÓ KHĂN DO COVID 19

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...
CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 68 NQ-CP

CHÍNH SÁCH GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 68 NQ-CP

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nahwmr hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao...

Video hoạt động

Đối tác của chúng tôi