Giang sinh

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Bea Sky

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Về chúng tôi

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép
Giúp việc gia đình Xuất khẩu lao động
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; chung sức xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi...

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Cán bộ và cộng tác viên của GFCD đều có trình độ đại học, trên đại học, chuyên ngành xã hội học,Giới và phát triển, giáo dục, xã hội, y tế,...và có năng lực nghiên cứu khoa học,kinh nghiệm triển khai các dự án tại các vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số.

Tin tức & Sự kiện

Tin tức - sự kiện, hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng được cập nhật liên tục .

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TẠI TRƯỜNG TỰ LẬP

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TẠI TRƯỜNG TỰ LẬP

"Nằm trong khuôn khổ hoạt động Dự án: “Phòng ngừa bạo lực giới tại trường THCS ở Hà Nội”. Do tổ chức Adoptioncentrum Thụy Điển tài trợ. Ngày...
Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng chia sẻ khó khăn với người giúp việc gia đình

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng chia sẻ khó khăn với người giúp việc gia đình

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng chia sẻ khó khăn với người giúp việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi...

Video hoạt động

Đối tác của chúng tôi