Chính sách phúc lợi-công đoàn thu gom rác (kkpkp)

Chính sách phúc lợi-công đoàn thu gom rác (kkpkp)

KKPKP được đăng ký là công đoàn của những lao động thu gom rác năm 1993. Đây là kết quả tất yếu sau cuộc đấu tranh của những lao động thu gom rác...

Lao động giúp việc gia đình ở trung quốc–oxfam hồng kong

Lao động giúp việc gia đình ở trung quốc–oxfam hồng kong

Trung quốc đã trở thành quốc gia có số lượng lao động giúp việc gia đình rất lớn với hơn 35 triệu người, đa số là phụ nữ, theo số liệu thống kê...

Giới thiệu về công việc giúp việc của lao động giúp việc gia đình-trung tâm hongyan, bắc kinh

Giới thiệu về công việc giúp việc của lao động giúp việc gia đình-trung tâm hongyan, bắc kinh

Trung tâm dịch vụ công tác xã hội Hongyan Bắc Kinh (Beijing Hongyan) là đơn vị làm công tác xã hội chuyên nghiệp, hỗ trợ tăng cường năng lực cho...

Liên đoàn lao động giúp việc gia đình quốc tế (idwf)

Liên đoàn lao động giúp việc gia đình quốc tế (idwf)

Liên đoàn Lao động giúp việc gia đình quốc tế (IDWF) có 67 tổ chức thành viên từ 54 quốc gia với sự tham gia của 600.000 lao động giúp việc gia...

Homenet thái lan và cuộc đấu tranh cho luật bảo vệ lao động làm việc tại nhà

Homenet thái lan và cuộc đấu tranh cho luật bảo vệ lao động làm việc tại nhà

Trường hợp nghiên cứu – lao động làm việc tại nhà homenet thái lan và cuộc đấu tranh cho luật bảo vệ lao động làm việc tại nhà  

Các chiến dịch của streetnet international 2012-2014

Các chiến dịch của streetnet international 2012-2014

Tổ chức hội thảo với 20 tổ chức bán hàng rong và diễn đàn công khai với 12 liên minh và thông qua tuyên bố về quyền của người bán hàng rong tại Thế...

Chiến lược huy động và tổ chức đại diện của streetnet international

Chiến lược huy động và tổ chức đại diện của streetnet international

Mục đích của StreetNet là thúc đẩy trao đổi thông tin và kế hoạch hành động về các vấn đề quan trọng mà người bán hàng rong, tiểu thương (nghĩa là...

Nữ lao động phi chính thức châu á: tăng cường quảng bá hình ảnh và tiếng nói thành công

Nữ lao động phi chính thức châu á: tăng cường quảng bá hình ảnh và tiếng nói thành công

Quy trình xây dựng mạng lưới của WIEGO bao gồm 100 tổ chức thu nhặt rác tại 31 nước (chủ yếu) ở Mỹ La Tinh, Châu Á và Châu Phi

Quyền an sinh xã hội cho lao động nữ di cư:vẫn còn những khoảng trống

Quyền an sinh xã hội cho lao động nữ di cư:vẫn còn những khoảng trống

Ndđt- nghiên cứu về quyền an sinh xã hội của lao động nữ di cư ở việt nam cho thấy, gần 35% gặp khó khăn về việc làm. khoảng 98% lao động phi chính...

Bảo đảm các chính sách an sinh cho lao động di cư

Bảo đảm các chính sách an sinh cho lao động di cư

Hiện nay, dòng dịch chuyển của lao động di cư đã và đang là xu thế toàn cầu, tạo ra không ít thách thức cho việc thực hiện các chính sách an sinh...

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi