Chiến lược huy động và tổ chức đại diện của streetnet international

Mục đích của StreetNet là thúc đẩy trao đổi thông tin và kế hoạch hành động về các vấn đề quan trọng mà người bán hàng rong, tiểu thương (nghĩa là những người bán hàng di động) đang gặp phải và đề ra các chiến lược tổ chức đại diện và vận động thực tế

StreetNet International là liên minh toàn cầu của các tổ chức bán hàng rong và tiểu thương các chợ, được thành lập tại Durban, Nam Phi tháng 11, 2002. Các tổ chức (hội, hợp tác xã hoặc hiệp hội) có hội viên là người bán hàng rong, tiểu thương đều có quyền tham gia vào StreetNet International.

Mục đích của StreetNet là thúc đẩy trao đổi thông tin và kế hoạch hành động về các vấn đề quan trọng mà người bán hàng rong, tiểu thương (nghĩa là những người bán hàng di động) đang gặp phải và đề ra các chiến lược tổ chức đại diện và vận động thực tế.

Thông qua StreetNet, các tổ chức thành viên hiểu những vấn đề chung của người bán hàng rong, xây dựng các ý tưởng mới nhằm củng cố tổ chức đại diện của họ và các nỗ lực vận động và cùng tham gia vào các chiến dịch quốc tế để thúc đẩy chính sách và hành động, góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu người bán hàng rong và tiểu thương trên toàn thế giới.

Hiện tại StreetNet có 51 tổ chức thành viên từ 48 quốc gia, đại diện cho hơn 550 000 thành viên trực tiếp.

Một trong những mục đích chiến lược của StreetNet là xây dựng và củng cố các tổ chức dân chủ và bền vững của người lao động nhằm đảm bảo rằng StreetNet International và các tổ chức thành viên có năng lực tổ chức và nguồn lực cần thiết để tổ chức người bán hàng rong, tạo điều kiện, giáo dục và hỗ trợ các tổ chức này cũng như lãnh đạo các hoạt động vận động hiệu quả để cải thiện đời sống cũng như điều kiện làm việc của người bán hàng rong.

StreetNet đang sử dụng các chiến lược và phương pháp tiếp cận khác nhau trong việc xây dựng tổ chức đại diện cho các đối tượng của mình.

Chiến lược bao trùm về Tổ chức đại diện

Để đảm bảo rằng không ai bị tụt lại phía sau, StreetNet đang tổ chức các đối tượng lao động yếu thế nhất trong nền kinh tế phi chính thức, người bán hàng rong trên đường phố và tại các chợ vào các tổ chức, đại diện cho tầng lớp lao động nghèo bao gồm: phụ nữ, thanh thiếu niên, người di cư, tiểu thương buôn bán qua biên giới, người khuyết tật buôn bán phi chính thức, người tỵ nạn trong khu vực thương mại phi chính thức. Đây đều là đối tượng của StreetNet.  Vì phụ nữ chiếm đa số trong khu vực bán hàng rong và buôn bán nhỏ phi chính thức, StreetNet thực hiện chính sách tích cực, xây dựng khả năng lãnh đạo cho phụ nữ và đặt ra chỉ tiêu tối thiểu 50% phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo các cấp cũng như lãnh đạo các hoạt động.

Tổ chức đoàn kết (trao đổi các chuyến thăm)

StreetNet thực hiện trao đổi các chuyến thăm giữa các quốc gia/châu lục và giữa các ngành của nền kinh tế phi chính thức. Ví dụ, tổ chức lao động thu gom rác ở Argentina đã đến thăm tổ chức bán hàng rong Libia để trao đổi kinh nghiệm tổ chức đại diện và chia sẻ những bài học hay về chiến lược vận động tổ chức đại diện.

Các chiến dịch quốc tế/Khu vực trước và trong khi diễn ra các sự kiện toàn cầu trực tiếp ảnh hưởng đến người bán hàng rong

StreetNet có kinh nghiệm hay trong việc tổ chức một số chiến dịch; một trong số đó là Chiến dịch Thành phố đẳng cấp thế giới cho tất cả mọi người (WCCA) được thực hiện ở Brzil năm 2012-2014 trước và trong khi diễn ra Cúp Bóng đá thế giới của FIFA năm 2014. (Xem trường hợp nghiên cứu đính kèm).

Sử dụng báo chí và truyền thông như là công cụ tổ chức

Vai trò của truyền thông xã hội là không thể thiếu được trong đời sống hiện nay của hầu hết người dân trên thế giới. Truyền thông xã hội là một công cụ lớn để huy động người lao động, hỗ trợ sự đoàn kết và kết nối họ với nhau.

Các phương thức tiếp cận Tổ chức đại diện:

  • Tiếp cận từ dưới lên: Sáng kiến tổ chức đại diện xuất phát từ chính bản thân người lao động trên cơ sở nhu cầu và mối quan tâm của họ;
  • Tiếp cận liên minh: Cố gắng tìm ra một/nhiều tổ chức liên minh để hỗ trợ việc xây dựng tổ chức đại diện với sự tham gia/hoặc không có sự tham gia của công đoàn truyền thống;
  • Quyền đại diện (phương pháp tiếp cận thương lượng tập thể 9 bước): cần thương lượng các vấn đề quan trọng với các bên liên quan với sự tham gia của người lao động để thành lập tổ chức nhằm đại diện cho tập thể người lao động để thương lượng hiệu quả chứ không phải là cá nhân;

StreetNet khuyến khích thành lập các tổ chức thực sự dân chủ trong đó chính các thành viên đưa ra quyết định đảm  bảo duy trì dân chủ nội bộ và độc lập.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi