Hoạt động truyền thông chủ đề “thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nam nữ bình đẳng thực chất!” tại hòa bình

Hoạt động truyền thông chủ đề “thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nam nữ bình đẳng thực chất!” tại hòa bình

Mặc dù vừa trải qua những ngày mưa dông bão lũ, nhưng trên 700 người dân đã cùng có mặt tham dự hoạt động truyền thông nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ...

Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng lãnh đạo qua luật tổ chức chính quyền địa phương và luật bình đẳng giới tại hòa bình

Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng lãnh đạo qua luật tổ chức chính quyền địa phương và luật bình đẳng giới tại hòa bình

Hội liên hiệp phụ nữ (lhpn) huyện kim bôi đã phối hợp với hội lhpn tỉnh hòa bình và gfcd phối hợp tổ chức hội thi “tìm hiểu kiến thức, kỹ năng lãnh...

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p1)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p1)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới...

Giám sát tình hình thực hiện và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới (2009)

Giám sát tình hình thực hiện và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới (2009)

Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả triển khai thi hành luật bình đẳng giới sau hơn 1 năm rưỡi tổ chức thực hiện và phục vụ việc thẩm tra báo cáo của...

Báo cáo phát triển thế giới 2012: tổng quan bình đẳng giới và phát triển

Báo cáo phát triển thế giới 2012: tổng quan bình đẳng giới và phát triển

Phân tích tập trung vào vai trò của phát triển kinh tế, hộ gia đình, thị trường và thể chế trong việc xác định khác biệt giới tính trong giáo dục,...

Hành trình đi đến thành công: câu chuyện về sự thay đổi

Hành trình đi đến thành công: câu chuyện về sự thay đổi

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng chia sẻ khó khăn với người giúp việc gia đình

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng chia sẻ...

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng chia sẻ khó khăn với người giúp việc...

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Gia đình việt nam trong cơn bão của thời đại

Gia đình việt nam trong cơn bão của thời đại

Trước biến động xã hội to lớn không ít người muốn thực hiện một thao tác đơn giản - đóng kín cánh...

Đối tác của chúng tôi