Báo cáo phát triển thế giới 2012: tổng quan bình đẳng giới và phát triển

Phân tích tập trung vào vai trò của phát triển kinh tế, hộ gia đình, thị trường và thể chế trong việc xác định khác biệt giới tính trong giáo dục, y tế, năng lực trung gian và tiếp cận với các cơ hội kinh tế

Cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới đã được cải thiện đáng kể, với một tốc độ và quy mô mà chỉ cách đây 25 năm, người ta khó có thể tưởng tượng được. Phụ nữ đã đạt được những kết quả chưa từng có về quyền, giáo dục, y tế và tiếp cận với công việc và sinh kế.

Bất chấp các tiến bộ này, vẫn còn những khoảng cách trong nhiều lĩnh vực. Sự khác biệt tồi tệ nhất là tỉ lệ tử vong ở trẻ em gái và phụ nữ so với nam giới ở các nước đang phát triển. Mỗi năm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, ước tính có tới 3,9 triệu phụ nữ tử vong. Khoảng hai phần năm trong số đó chưa từng được sinh ra do sở thích có con trai, một phần sáu tử vong từ thời thơ ấu và trên một phần ba qua đời trong độ tuổi sinh sản.

Báo cáo Phát triển Thế giới 2012: Bình đẳng giới và Phát triển cho rằng bản thân việc xóa bỏ những khoảng cách đó đã là một mục tiêu phát triển quan trọng. Đồng thời, đó cũng là sự khôn ngoan về mặt kinh tế học. Bình đẳng giới có thể nâng cao năng suất lao động và cải thiện các mục tiêu phát triển khác cho thế hệ sau và xây dựng các thể chế mang tính đại diện hơn.

Cối lõi của báo cáo cấu thành một khuôn khổ khái niệm xem xét các yếu tố thúc đẩy thay đổi và những hạn chế làm cản trở tiến bộ. Phân tích tập trung vào vai trò của phát triển kinh tế, hộ gia đình, thị trường và thể chế trong việc xác định khác biệt giới tính trong giáo dục, y tế, năng lực trung gian và tiếp cận với các cơ hội kinh tế.

Phân tích này dẫn tới nhận diện bốn lĩnh vực ưu tiên cho hoạt động chính sách trong nước:

  • Giảm bất bình đẳng giới về nguồn vốn con người – nhất là bất bình đẳng trong tỉ lệ tử vong và trình độ học vấn của phụ nữ
  • Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho phụ nữ
  • Tăng cường tiếng nói và năng lực trung gian của phụ nữ trong gia đình và xã hội
  • Giảm thiểu dần sự mất cân bằng giới tính trong sinh sản ở các thế hệ sau.

Trong khi các hoạt động chính sách trong nước là rất quan trọng, báo cáo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bổ sung nỗ lực trong bốn lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ các hoạt động công cộng dựa trên các bằng chứng thông qua dữ liệu tốt hơn, đánh giá tác động và học tập.

Tải Báo cáo Phát triển Thế giới 2012: Tổng quan Bình đẳng giới và Phát triển tại đây:

Báo cáo tiếng Việt: BC Phát triển thế giới 2012
Báo cáo tiếng Anh: World Development Report 2012
Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi