Giám sát tình hình thực hiện và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới (2009)

Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả triển khai thi hành luật bình đẳng giới sau hơn 1 năm rưỡi tổ chức thực hiện và phục vụ việc thẩm tra báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới tại kỳ họp thứ 5 của quốc hội kh

Tải Báo cáo Kết quả Giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới (2009) tại đây:

BCKQGiamsat

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi