Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu thay vì trả công xứng đáng cho sự chăm chỉ hay tài năng

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu thay vì trả công xứng đáng cho sự chăm chỉ hay tài năng.

Tôi rất đau lòng khi phải nói với giới trẻ rằng chúng đang thua thiệt. Sự bất công trên thế giới thật là xấu xí và khó có thể lý giải. Nhưng đây là thế giới mà chúng ta đã tạo ra.

Một thế giới mà ở đó 82 phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua thuộc về một phần trăm dân số giàu nhất.

Trong khi đó,của cải của 3.7 tỷ người, tương đương với nửa dân số nghèo nhất thế giới lại không tăng. Họ không được hưởng gì cả. Chỉ là một con số không.

Thế giới này thuộc về những người giàu có, và không ở đâu sự bất công lại rõ ràng hơn là tại nơi làm việc.

Các tập đoàn đang giảm lương và điều kiện làm việc trên toàn thế giới để tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông. Họ sửdụng quyền lực và ảnh hưởng của mình -với bất cứ giá nào- để đảm bảo rằng các luật chơi phù hợp với lợi ích của họ.

Nhiều chính phủ không chỉ để những chuyện này xảy ra, mà họ còn tích cực tạo điều kiện cho nó. Trong cuộc đua theo đuổi tăng trưởng GDP, họ giảm thuế doanh nghiệp và tước đi quyền và các cơ chế bảo vệ người lao động.

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu thay vì trả công xứng đáng cho sự chăm chỉ hay tài năng.

Tôi rất đau lòng khi phải nói với giới trẻ rằng chúng đang thua thiệt. Sự bất công trên thế giới thật là xấu xí và khó có thể lý giải. Nhưng đây là thế giới mà chúng ta đã tạo ra.

Một thế giới mà ở đó 82 phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua thuộc về một phần trăm dân số giàu nhất.

Trong khi đó,của cải của 3.7 tỷ người, tương đương với nửa dân số nghèo nhất thế giới lại không tăng. Họ không được hưởng gì cả. Chỉ là một con số không.

Thế giới này thuộc về những người giàu có, và không ở đâu sự bất công lại rõ ràng hơn là tại nơi làm việc.

Các tập đoàn đang giảm lương và điều kiện làm việc trên toàn thế giới để tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông. Họ sửdụng quyền lực và ảnh hưởng của mình -với bất cứ giá nào- để đảm bảo rằng các luật chơi phù hợp với lợi ích của họ.

Nhiều chính phủ không chỉ để những chuyện này xảy ra, mà họ còn tích cực tạo điều kiện cho nó. Trong cuộc đua theo đuổi tăng trưởng GDP, họ giảm thuế doanh nghiệp và tước đi quyền và các cơ chế bảo vệ người lao động.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi