HỘI THẢO THAM VẤN TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN NGUỒN (TOT) VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NÂNG CAO QUYỀN NĂNG KINH TẾ CHO PHỤ NỮ TẠI TP SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Ngày 25/02/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) phối hợp với Ban quản lý dự án GREAT và Sở Lao động – Thương bình và Xã hội (Sở LĐTB-XH) hai tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo tham vấn “Tài liệu tập huấn cho giảng viên nguồn (TOT) về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ”. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong Hợp phần tư vấn kỹ thuật: "Nâng cao nhận thức cho đối tác về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số" mà GFCD được Chương trình GREAT, Ban quản lý dự án tỉnh Sơn La và Ban quản lý dự án tỉnh Lào Cai chọn trở thành đối tác thực hiện. 

Hình 1: Ông Lê Văn Sơn – Giám đốc GFCD chia sẻ mục đích, ý nghĩa, mong đợi của Hội thảo

 Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đại diện các Sở, ban ngành 2 tỉnh và diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua Zoom do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Mục đích hội thảo nhằm trình bày Bản dự thảo tài liệu đào tạo TOT về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan cho Bản dự thảo này.