Tuyển chuyên gia hoạt động tháng 5/2018

Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và năng lực của phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động chính trị

 1. Giới thiệu chung về dự án 
 2. Tổ chức thực hiện:Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)
 3. Tên dự án: “Thay đổi  nhận thức xã hội về sự tham gia của phụ nữ Việt Nam vào chính trị ở tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên”

- Mục tiêu dự án: Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và năng lực của phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động chính trị.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Nhận thức của cộng đồng và các bên liên quan ở cấp địa phương về bình đẳng giới, vai trò và năng lực của phụ nữ tham gia chính trị tăng lên.

+ Cán bộ nữ được nâng cao năng lực và hỗ trợ của gia đình, những người xung quanh để tham gia tích cực hơn vào các hoạt động chính trị.

Các hoạt động của dự án ở hai tỉnh và huyện dự án sẽ có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng, đặc biệt là tác động trực tiếp đến chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo nam, gia đình của cán bộ nữ, hàng xóm, từng bước làm thay đổi nhận thức về vai trò và năng lực của cán bộ phụ nữ, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều này sẽ rất hiệu quả đối với quy hoạch nguồn nhân lực, đào tạo và tăng tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử và được bố trí vào các cương vị chủ chốt tại các tỉnh, huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 1. Nhóm đối tượng của dự án

- Đối tượng trực tiếp:  cán bộ nữ  và những người xung quanh họ bao gồm: gia đình, gia đình nhà chồng, các nhà lãnh đạo nam, hàng xóm….

- Đối tượng gián tiếp:

+ Các tổ chức chính trị xã hội ở các tỉnh, huyện dự án;

+ Phóng viên báo, đài phát thanh, đài truyền hình trung ương và địa phương tại các tỉnh dự án;

+ Cán bộ và cộng tác viên của GFCD 

Phụ nữ và những người xung quanh bao gồm: gia đình, gia đình chồng, hàng xóm được chọn là những người hưởng lợi trực tiếp của dự án, có nghĩa là tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị của đất nước, cũng như nâng cao các kỹ năng mềm và kinh nghiệm trong vai trò đại biểu của nhân dân và đưa tiếng nói của phụ nữ vào quá trình hoạch định chính sách. Phóng viên phát thanh, truyền hình và báo chí trung ương và địa phương tại các tỉnh dự án, cộng tác viên và cán bộ của GFCD cũng được thụ hưởng từ việc giảm thiểu định kiến xã hội và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào Hội đồng Nhân dân.

Các nhóm đối tượng đích đều được tham gia vào quá trình xây dựng đề xuất dự án và lập kế hoạch thực hiện, theo dõi và đánh giá dự án. Các ý kiến đóng góp và nhận xét của họ là cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện dự án, phù hợp với thực tế, qua đó thúc đẩy sự tương tác hiệu quả giữa các bên trong quá trình thực hiện dự án.

 1. Hoạt động thực hiện tháng 5/2018

Tên hoạt động: Khảo sát thực địa để sưu tầm hình ảnh, tư liệu, câu chuyện thành công của phụ nữ tham gia chính trị tại Phú Yên và Khánh Hòa

Thời gian và nội dung và kinh phí hoạt động

Nội dung, thời gian và hoạt đông:

 1. Xây dựng bộ công cụ phỏng vấn sâu đối với phụ nữ tham gia chính trị /lãnh đạo và đề cương cuốn sách ảnh. Thời gian:02 ngày (Từ 6 -10/5/2-18); Kinh phí 2.500.000/ngày; Yêu cầu: 02 chuyên gia, có kinh nghiệm làm việc từ 8 năm trở lên trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, khoa học xã hội...; trình độ thạc sĩ trở lên; 
 2. Thực hiện khảo sát thu thập thông tin ; thời gian06 ngày ( Dự kiến tuần 3-4 tháng 5/2018)  765.000/ngày; Yêu cầu: 02 chuyên gia, có kinh nghiệm làm việc từ 3-5  năm trở lên trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, khoa học xã hội...; trình độ cử nhân trở lên;
 3. Hạn nộp hồ sơ chuyên gia: Hết ngày 4/5/2018

Thông tin liên hệ:

 • Cán bộ dự án: Nguyễn Thị Thanh Thủy, số điện thoại 0973796998 
 • Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)
 • Văn phòng: Phòng 1504, Chung cư Bộ Khoa học và Công nghệ,
 • Tổ 22, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Tel:(+84)246.683.7799 
 • Email: gfcd08@gmail.com
 • Website: www.gfcd.org.vn
Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Đối tác của chúng tôi