Các chiến dịch của streetnet international 2012-2014

Tổ chức hội thảo với 20 tổ chức bán hàng rong và diễn đàn công khai với 12 liên minh và thông qua tuyên bố về quyền của người bán hàng rong tại Thế vận hội

Các chiến dịch của StreetNet

- Chiến dịch Thế vận hội (WCCA) ở Brazil 2012-2014 (và tiếp diễn đến 2016)

- Chiến dịch Tuyên ngôn mới 2012 – Đại hội 2013

- Chiến dịch kiện tụng– tiếp diễn đến năm 2013 (Gates tài trợ)

- Chiến dịch quần áo sạch– quyết địn năm 2012

Chiến dịch WCCA ở Brazil 2011-2014

Năm 2011:

- Tổ chức cuộc họp vào tháng 3 với các bên và WIEGO cũng như các nhà nghiên cứu;

- 3 nhà nghiên cứu và chuyên gia kỹ thuật và điều phối viên thực hiện xây dựng kế hoạch cho chiến dịch từ tháng 8 đến tháng 10

- Xác định 89 tổ chức ở 10 thành phố (trong tổng số 12 thành phố chủ nhà Worl Cup);

- Tổ chức hội thảo với 20 tổ chức bán hàng rong và diễn đàn công khai với 12 liên minh và thông qua tuyên bố về quyền của người bán hàng rong tại Thế vận hội;

Chiến dịch WCCA 2012-2014

Chúng tôi đã đạt được những kết quả nào vào năm 2014?

- Các tổ chức bán hàng rong kết nối hoặc tham gia vào các mạng lưới chiến dịch xã hội;

- Các tổ chức bán hàng rong làm việc cùng nhau tại cấp thành phố và đôi khi cấp quốc gia; và tổ chức 1 ngày huy động quốc gia năm 2012 và 2013 để đánh dấu ngày hành động quốc tế;

- Người bán hàng rong sử dụng các nền tảng truyền thông quốc gia để gửi và nhận thông tin và có hệ thống chức năng cảnh báo về sự quấy rối và đuổi bắt của cảnh sát;

- Những yêu cầu và vấn đề của người bán hàng rong liên quan đến nền kinh tế phi chính thức được biết đến nhiều hơn trong các chương trình cũng như trong các yêu cầu của CUT và các công đoàn khác.

- Các tổ chức bán hàng rong yêu cầu và nhận được nhiều thông tin hơn về quy hoạch đô thị cho Thế vận hội có thể ảnh hưởng đến sinh kế của họ;

Điều xảy ra năm 2012?

1. Cử một điều phối viên toàn thời gian ở Brazil (Maira Vanucchi);

2. Xây dựng nền tảng truyền thông điện tử;

3. Công bố báo cáo về dự án xây dựng kế hoạch cho chiến dịch (Tháng 3, 2012) bằng tiếng Bồ đào nha, có bản tóm tắt bằng tiếng Anh;

4. Đồng ý hợp tác chính thức  giữa CUT (trung tâm công đoàn chủ chốt ở Brazil) và StreetNet;

5. Chương trình đào tạo về tổ chức đại diện và kỹ năng lãnh đạo cấp thành phố; và trao đổi các chuyến thăm giữa các thành phố chủ nhà;

6. Thư yêu cầu gửi FIFA

Bạn cũng có thể hỗ trợ người bán hàng rong Brazil!

Bằng cách nào?

- Bằng cách chuyển lá thư của StreetNet gửi cho FIFA đến Hiệp hội Bóng đá nước bạn;

- Đề nghị họ ủng hộ các yêu cầu bằng cách viết thư cho FIFA (địa chỉ @fifa.org)

Kết quả của chiến dịch

- 2015 – Hiệp hội lao động quốc gia Brazil (The União Nacional de Trabalhadores/as Camelôs, Ambulantes e Feirantes do Brasil)UNICAB được thành lập tại Đại Hội đồng năm 2015;

- UNICAB đã xây dựng điều lệ, chiến lược chính sách và kế hoạch hành động có sự phối hợp chung.

- 2018 – UNICAB trở thành tổ chức thành viên của StreetNet International.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi