TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ GIỚI, PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LỒNG GHÉP GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ (KHÓA CƠ BẢN)

Vào ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2023 GFCD đã tổ chức 1 khóa tập huấn về giới và phan tích giới (Khóa cơ bản) dành cho cán bộ hội phụ nữ xã tại huyện Ba Vì

Buổi tập huấn nâng cao năng lực về Giới, Phân tích giới và lồng ghép giới dành cho cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở (khóa cơ bản) đã diễn ra trong 2 ngày 14, 15/7 với sự tham gia đông đảo của người dân, chính quyền đến từ 07 xã thuộc địa bàn dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì.

Đây là một trong rất nhiều hoạt động bổ ích thuộc Dự án: "Nâng cao năng lực của Hội phụ nữ trong giải quyết vấn đề bình đẳng giới tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, do Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện và được Quỹ Rosa Luxemburg Stifung-RLS (Cộng Hòa Liên bang Đức) tài trợ.

Mục tiêu chung của tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong thực hiện bình đẳng giới khi thực hiện hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nâng ccao nhận thức về các khái niệm cơ bản về giới; lợi ích của đảm bảo bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời nâng cao kỹ năng phân tích giới trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Sau khi tham gia khóa tập huấn, học viên có thể hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong việc thực hiện bình đẳng giới trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội; Nắm chắc các khái niệm cơ bản về giới và hàm ý của khái niệm trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; Hiểu rõ lợi ích của việc đảm bảo bình đẳng giới trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; Nắm rõ mục đích, nội dung và phương pháp phân tích giới; Thực hành kỹ năng phân tích và nhận diện các vấn đề giới của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì.

 

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi