Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại việt nam

Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại việt nam

Nghiên cứu đã phát hiện một số lượng nạn nhân trẻ em trai bị mua bán nghiên cứu này đưa ra một số bằng chứng ban đầu khẳng định rằng tình...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam”...

Giới thiệu nghị quyết số 27-nq/tw về cải cách chính sách tiền lương tại việt nam

Giới thiệu nghị quyết số 27-nq/tw về cải cách chính sách tiền lương tại việt nam

Từ ngày 7-12/5/2018 tại hà nội, hội nghị trung ương 7 khóa xii của đảng đã họp và thông qua nghị quyết số 27-nq/tw về cải cách chính sách tiền...

Hoạt động hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế

Trung tâm nghiên cứu giới, phát triển gia đình và cộng đồng (GFCD) đã có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức trong và ngoài nước trong...

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Đối tác của chúng tôi