Chương trình mục tiêu quốc gia vể ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015

Ngày 30/8/2012, thủ tướng nguyễn tấn dũng đã kí quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015

Tải Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 tại đây: QĐ1183

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi