Kiên giang: ứng phó sự cố môi trường vùng ven biển đảo

Tỉnh kiên giang triển khai đề án “tuyên truyền, tập huấn; tổ chức lực lượng tình nguyện viên và các hình thức tự quản trong cộng đồng tham gia phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo” (2014-2015).

Đề án nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường và biến đổi khí hậu ở vùng ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các địa phương ven biển có phương án huy động một cách nhanh chóng các lực lượng tình nguyện viên trong cộng đồng, làm tốt công tác động viên người dân tích cực tham gia phòng ngừa, kiểm soát, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển.

Đối tượng tham gia đề án là cán bộ quản lý nhà nước trên lĩnh vực biển, đảo; cán bộ xã, phường, thị trấn có biển, đảo; lực lượng thường trực làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên biển; các ban quản lý, nhân viên cứu hộ, cứu nạn của các khu du lịch, bãi biển; làng nghề ven biển, hải đảo và các chủ phương tiện tàu cá.

Các xã, phường và thị trấn có biển, hải đảo thành lập đội tình nguyện viên phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố môi trường tại địa phương, mỗi đội từ 10-15 người, với tinh thần tự nguyện, vừa làm công tác tuyên truyền, vừa sẵn sàng làm nhiệm vụ khi tình huống xấu xảy ra.

Trước mắt, tỉnh thực hiện mô hình thí điểm đội tình nguyện viên ở thị xã Hà Tiên tại năm xã, phường ven biển, đảo là Tô Châu, Pháo Đài, Thuận Yên, Mỹ Đức, Tiên Hải với các lực lượng xung kích, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, hội viên nông dân, cán bộ địa chính, văn hóa-thông tin và ngư dân tham gia.

Ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập đội tình nguyện viên, bố trí hệ thống thông tin để người dân tiện liên lạc khi gặp sự cố hay thiên tai xảy ra, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi