Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

Trong tất cả các mục tiêu thiên niên kỷ, việt nam đạt được tiến bộ ấn tượng nhất ở mục tiêu thiên niên kỷ 1 về giảm nghèo.

Tải Factsheet Xóa bỏ tình trạng Nghèo Cùng cực và Thiếu đói - MDG 2012 tại đây: MDG factsheet 2012

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi