Dự án Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Dự án "Bảo vệ Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam" thực hiện năm 2012 – 2015

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Tổ chức Oxfam Novib

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 – 2015

Địa điểm thực hiện dự án: tại tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Khánh Hòa 

 

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi