Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thực hiện nghiên cứu: "Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý" - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Năm 2008 - 2009: Thực hiện nghiên cứu: "Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý" - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Một số hình ảnh của Nghiên cứu 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (1)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi