Phối hợp xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình

Năm 2004 - 2009: Phối hợp xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi