Dự án Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho

Dự án "Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân dân 2 xã Yên Lạc và Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình” được thực hiện năm 2004

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức (DED) 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2004

Địa điểm thực hiện dự án: 2 xã Yên Lạc và Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi