Dự án Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Dự án "Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên" được thực hiện năm 2002.

Tên dự án: Dự án "Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên"  

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức (DED)

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2002

Địa điểm thực hiện dự án: huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi