Dự án “Tập huấn nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên”

Năm 2001 thực hiện Dự án Tập huấn nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của dự án

Tên dự án: “Tập huấn nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách

cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên”

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ bình đẳng giới Thụy Điển - Đan Mạch

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2001

Địa điểm thực hiện dự án: tại xã Trung Lương và xã Đồng Thịnh, thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi