Dự án Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

Dự án “Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” thực năm 2002.

Tên dự án: Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Bình đẳng Giới Thụy Điển - Đan Mạch

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2002

Địa điểm thực hiện dự án: xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án: 


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi