Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình

Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình 

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Văn phòng hợp tác và phát triển Thụy Sỹ khu vực sông Mê Kông

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008-2009. 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi