Phối hợp thực hiện đề tài KH: "Nghiên cứu thực trạng và kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc". Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Năm 2007 – 2008: Phối hợp thực hiện đề tài KH: "Nghiên cứu thực trạng và kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc". Bộ VHTTDL

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi