Đánh giá đầu vào Dự án Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động giúp việc gia đình

Đánh giá đầu vào Dự án Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ châu Á (The Asia Foundation)

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019

Địa điểm thực hiện dự án: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi