Dự án Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn

Dự án Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn

Tên dự án: Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận nơi làm việc an toàn

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2019


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi