Dự án Nâng cao nhận thức cho lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam

Dự án Nâng cao nhận thức cho lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam

Tên dự án: Nâng cao nhận thức cho lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Bên cung cấp viện trợ: Tổ chức Stichting Oxfam Novib (Oxfam Novib) Hà Lan tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện dự án: năm 2020

Địa điểm thực hiện: 3 quận: Quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

Mục tiêu của dự án:

Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) thông qua trang thông tin điện tử (website) và ứng dụng trên điện thoại di động (app). Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của LĐGVGĐ về chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm đồng thời giúp họ cải thiện cơ hội tìm kiếm việc làm bền vững tại Việt Nam.

Các hoạt động chính:

-         Cập nhật, cung cấp thông tin (trên trang thông tin của tổ chức) nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về an sinh xã hội, lao động việc làm và một số kỹ năng nghề nghiệp cho người LĐGVGĐ;

-         Tập huấn nâng cao nhận thức cho nhóm LĐGVGĐ nòng cốt về an sinh xã hội, kỹ năng truyền thông nhóm

-         Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an sinh xã hội dành cho LĐGVGĐ 

Kết quả của dự án:

-         Kết quả 1: Khoảng 500 người LĐGVGĐ được tiếp cận thông tin về an sinh xã hội, lao động việc làm tại 3 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

-         Kết quả 2: Nhóm LĐGVGĐ nòng cốt được tập huấn nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, lao động việc làm và kỹ năng truyền thông nhóm; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an sinh xã hội dành cho LĐGVGĐ được tổ chức. 

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi