Tham gia biên soạn tài liệu Kiến thức cơ bản về gia đình

Tham gia biên soạn tài liệu Kiến thức cơ bản về gia đình

Tham gia biên soạn tài liệu Kiến thức cơ bản về gia đình
Dự án Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình

Dự án Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình

Dự án Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình
Phối hợp xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình

Phối hợp xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình

Dự án Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho

Dự án Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho

Dự án "Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân dân 2...
Dự án Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc

Dự án Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc

Dự án Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Dự án "Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường - hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”

Dự án "Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường - hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”

Dự án Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường - hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa năm 2003
Dự án Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

Dự án Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

Dự án “Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” thực năm 2002.
Dự án Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Dự án Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Dự án "Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên" được thực hiện năm 2002.
Dự án “Tập huấn nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên”

Dự án “Tập huấn nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên”

Năm 2001 thực hiện Dự án Tập huấn nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên
Các Dự án đang và đã thực hiện

Các Dự án đang và đã thực hiện

Các Dự án đang và đã thực hiện

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi