Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành câu lạc bộ, kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm clb lđgvgđ quận hai bà trưng

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành câu lạc bộ, kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm clb lđgvgđ quận hai bà trưng

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành câu lạc bộ, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm clb lao...

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành clb, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ lđgvgđ quận thanh xuân

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành clb, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ lđgvgđ quận thanh xuân

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành câu lạc bộ, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm clb lao...

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành clb, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ lđgvgđ quận cầu giấy

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành clb, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ lđgvgđ quận cầu giấy

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành clb, kỹ năng giám sát và kỹ năng kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủa nhiệm câu lạc...

Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Hội thảo tham vấn dự thảo nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 bộ luật lao động

Hội thảo tham vấn dự thảo nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 bộ luật lao động

Tham vấn dự thảo nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 bộ luật lao động

Hội thảo tham vấn về ý tưởng, nội dung của trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin dành cho lđ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hội thảo tham vấn về ý tưởng, nội dung của trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin dành cho lđ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hội thảo tham vấn về ý tưởng, nội dung của trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin dành cho lđ đi làm việc...

Nhà tài trợ acs thụy điển đến thăm và làm việc với trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd)

Nhà tài trợ acs thụy điển đến thăm và làm việc với trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd)

Nhà tài trợ acs thụy điển đến thăm và làm việc với trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd)

Kênh phản hồi độc lập về triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ do đại dịch covid-19

Kênh phản hồi độc lập về triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ do đại dịch covid-19

(đcsvn) - mạng lưới hành động vì lao động di cư (m.net) và tổ chức oxfam tại việt nam đã công bố triển khai sáng kiến giám sát độc lập m-score để...

Tập huấn hướng dẫn viết câu chuyện về sự thay đổi cho lao động giúp việc gia đình

Tập huấn hướng dẫn viết câu chuyện về sự thay đổi cho lao động giúp việc gia đình

Tập huấn hướng dẫn viết câu chuyện về sự thay đổi cho lao động giúp việc gia đình

“tập huấn kỹ năng vận động chính sách”  cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

“tập huấn kỹ năng vận động chính sách” cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

“tập huấn kỹ năng vận động chính sách” cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi