Đây là sáng kiến nhằm đóng góp vào nỗ lực của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai và giám sát thực hiện chính sách, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau và được chính thức công bố từ ngày 17/6.

Người dân chỉ nhận một hình thức hỗ trợ cao nhất (Ảnh: Báo Dân sinh) 

Theo đó, người dân sẽ đưa ý kiến phản hồi bằng cách điền thông tin vào phiếu khảo sát trên trang web hoặc gọi tới đường dây nóng. Các cán bộ trực đường dây nóng của kênh giám sát độc lập M-score sẽ hỗ trợ người dân điền phiếu hỏi và ghi nhận các ý kiến phản hồi. Các ý kiến phản hồi sẽ được tổng hợp và gửi tới các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý nhằm thúc đẩy hiệu quả của gói hỗ trợ.

Cơ chế giám sát này sẽ quan tâm tới việc hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng đặc biệt bao gồm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người nghèo/cận nghèo.

Bà Nguyễn Thu Giang, Trưởng Ban điều hành M.net cho biết, sáng kiến này được triển khai đồng loạt trên các tỉnh thành mà M.net đang hoạt động, bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Cụ thể, gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng được coi là gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người lao động khó khăn do đại dịch, thì thủ tục để nhận còn phức tạp và gần như họ chưa nhận được sự hỗ trợ nào.

Sáng kiến về kênh phản hồi này của người dân nằm trong Chương trình An sinh xã hội do Oxfam triển khai cùng M.net. Chương trình có mục đích hỗ trợ cho nhóm lao động di cư từ nông thôn ra đô thị được tiếp cận tốt hơn đến các dịch vụ an sinh xã hội tại đô thị.

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Oxfam tại Việt Nam cho biết: “Oxfam đặc biệt quan tâm tới quyền và lợi ích của người nghèo và người yếu thế. Sáng kiến này sẽ tạo thêm cơ hội để người dân thuận tiện và tự tin gửi ý kiến phản hồi, từ đó chính quyền địa phương sẽ có thông tin chính xác, kịp thời và có chất lượng để cung cấp dịch vụ được tốt hơn”.

Sáng kiến này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hợp tác thành công của Oxfam tại Việt Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Bộ Y tế trong triển khai kênh phản hồi độc lập của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công và y tế trên các tỉnh thành M-Score, từ 2015 đến 2019.

Người dân tìm hiểu về kênh Giám sát và điền phiếu khảo sát phản hồi về Gói Hỗ trợ tại: https://danchamdiem.vn/covid19/

(Link phiếu khảo sát nằm ở Bước 1 trong Quy trình yêu cầu hỗ trợ Real-time)

Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phản hồi: 024 6684 6363