“tập huấn kỹ năng vận động chính sách” cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

“tập huấn kỹ năng vận động chính sách” cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm”, ngày 20/05/2020, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD), phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn “Kỹ năng vận động chính sách” cho nhóm lãnh đạo nòng cốt của 15 Câu lạc bộ Lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội.

Ảnh 1: Các học viên của lớp tập huấn

Khóa tập huấn đã giúp các học viên nâng cao kỹ năng vận động sự tham gia của lao động giúp việc gia đình vào các Câu lạc bộ và hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện vận động chính sách trong tiếp cận chính sách an sinh xã hội và kỹ năng để đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho lao động giúp việc gia đình.

Ảnh 2: Thảo luận nhóm tại lớp tập huấn

Nhờ có lớp tập huấn, các thành viên nòng cốt là người Lao động giúp việc gia đình đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về kỹ năng vận động chính sách bao gồm: khái niệm vận động chính sách; mục tiêu của vận động chính sách; tại sao chúng lại phải vận động chính sách; các bước vận động chính sách và những ví dụ cụ thể như làm thế nào để vận động được chủ nhà ký kết hợp đồng lao động với người giúp việc; tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm ý tế ....

Ảnh 3: Giảng viên cùng các học viên trao đổi ý kiến

Tập huấn là một trong những hoạt động thường xuyên của dự án, giúp tăng cường năng lực cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt để họ tự tin trong công việc, đại diện cho tiếng nói của người lao động và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cua lao động giúp việc gia đình./.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi