Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày cho nhóm lao động giúp việc gia đình nòng cốt

Nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam” ngày 20/08/2020. Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn “Kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày cho nhóm lao động gia đình nòng cốt” gồm 29 lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) thành viên nòng cốt của 15 Câu lạc bộ LĐGVGĐ. Tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng lập kế hoạch cho nhóm LĐGVGĐ nòng cốt để tổ chức tốt các hoạt động của  các câu lạc bộ và nâng cao kỹ năng trình bày trước công chúng (CLB) để đại diện cho LĐGVGĐ để đại diện cho tiếng nói của LĐGVGĐ trong vận động chính sách tiếp cận ASXH, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của LĐGVGĐ.

Ảnh 1: Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn các chị lao động giúp việc gia đình được hướng dẫn chi tiết kỹ năng lập kế hoạch, cách đặt câu hỏi để mô hình hóa các bước lập kế hoạch, các phương pháp xây dựng kế hoạch hiệu quả để đưa CLB phát triển và đem lại hiệu quả cho các thành viên. Các chị cũng được hướng dẫn kỹ năng trình bày, thực hành kỹ năng trình bày hiệu quả để vận dụng thực hành kỹ năng trình bày trong các buổi sinh hoạt CLB.

Ảnh 2: Học viên tham gia thảo luận nhóm

Các chị đã rất tích cực lắng nghe và thực hành những kiến thức cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày. Cuối buổi tập huấn, các chị đã xây dựng những kế hoạch trong tương lai cho CLB của mình tập trung vào vận động các chị là lao động giúp việc gia đình trong khu vực tham gia vào CLB hoặc tỏ nhóm, vận động các thành viên CLB ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản.  Các chị cũng đã tự tin trình bày kế hoạch của bản thân và của nhóm mình.

Ảnh 3: Giảng viên và học viên thảo luận về bài trình bày

Hy vọng rằng sau lớp tập huấn các chị sẽ cùng với các thành viên CLB của mình có những kế hoạch hoạt động cụ thể để phát triển CLB và các kế hoạch đó được thực hiện hiệu quả tại CLB.  Với sự tự tin của mình các thành viên CLB, không chỉ nhómLĐGVGĐ  nòng cốt có thể đứng lên bày tỏ ý kiến của mình, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người giúp việc gia đình và cùng nhau bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của LĐGVGĐ tiếp cận với chính sách ASXH./.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi