Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app

Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app

Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app

Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019

Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019

Tập huấn

Tập huấn "kỹ năng nghề giúp việc gia đình" cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ giúp việc gia đình kỳ 1/2019

Chương trình hội thảo quốc tế

Chương trình hội thảo quốc tế "chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam"

 giám đốc quỹ rls sea đến thăm và làm việc với trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd)

giám đốc quỹ rls sea đến thăm và làm việc với trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd)

     

Diễn đàn

Diễn đàn "đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ dự án giz mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững"

Hội thảo quốc tế “chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam”

Hội thảo quốc tế “chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam”

   

Tuyển dụng phiên dịch viên hội thảo quốc tế

Tuyển dụng phiên dịch viên hội thảo quốc tế" chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam"

Tuyển dụng phiên dịch viên hội thảo quốc tế 3 ngày chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam

Tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu hội thảo quốc tế

Tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu hội thảo quốc tế " chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam"

  tuyển lựa chuyên gia xây dựng bài trình bày/tài liệu tại hội thảo quốc tế: chia sẻ về lao động phi chính thức ở việt nam

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thực trạng sức khỏe sinh sản ở việt nam

Thanh niên vị thành niên được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đã trở thành...

Đối tác của chúng tôi