Diễn đàn "đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ dự án giz mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững"

Diễn đàn "Đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ Dự án GIZ Mục tiêu xã hội trong Tăng trưởng xanh bền vững"

Ngày 20/3/2019, Vụ Pháp chế Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Đức tổ chức diễn đàn chuyên gia "Đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ Dự án GIZ Mục tiêu xã hội trong Tăng trưởng xanh bền vững". Các chuyên gia của Bộ Tư pháp và Bộ LĐTBXH đã để cập đến yêu cầu thực hiện Đánh giá tác động XH theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vai trò trách nhiệm của ngành LĐTBXH trong việc thực hiện đánh giá tác động xã hội và giới. Diễn đàn cũng bàn về khoảng trống trong đánh giá tác động XH của chính sách đối với người dân và nhóm yếu thế. Hai phiên toạ đàm: kinh nghiệm thực tiễn về đánh giá tác động XH và giới và Ý kiến, kinh nghiệm từ phía các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Các chuyên gia phân tích sâu hơn về phương pháp, đối tượng và nội dung đánh giá trong đó có lồng ghép giới!

Ảnh: Các chuyên gia tham gia Diễn đàn "Đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ Dự án GIZ Mục tiêu xã hội trong Tăng trưởng xanh bền vững"

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi