Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

ĐĂNG TUYỂN CHUYÊN GIA

 XÂY DỰNG TÀI LIỆU

 

 1. Giới thiệu chung về “ Dự án Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”

- Tên dự án: Dự án Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mục tiêu dự án:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong việc tiếp cận các thông tin, dữ liệu về pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán, quản lý thu nhập.

Mục tiêu cụ thể:

+ Giúp người lao động di cư và gia đình của họ tiếp cận các thông tin chính xác, khách quan, tin cậy và cập nhật để họ có thể đưa ra các quyết định phù hợp liên quan đến việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Hỗ trợ cung cấp thông tin cơ bản theo các thị trường phổ biến: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Ả rập Xê-út.

- Đơn vị tài trợ:  Quỹ Rosa – Luxemburg – Stiftung Đông Nam Á ( RLS SEA), văn phòng tại Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-12/2019

 1. Yêu cầu công việc đối với đơn vị/nhóm

2.1. Nội dung xây dựng nội dung chuyên đề

Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản về thị trường lao động Đài Loan với những nội dung chính sau:

 • Luật pháp đối với người lao động nước ngoài tại Đài Loan
 • Văn hóa, phong tục tại Đài Loan
 • Quyền lợi về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi
 • Chi tiêu và quản lý tài chính
 • Làm việc tại Đài Loan và những điều cần lưu ý

Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản về thị trường lao động Nhật Bản với những nội dung chính sau:

 • Luật pháp đối với người lao động nước ngoài tại Nhật Bản
 • Văn hóa, phong tục tại Nhật Bản
 • Quyền lợi về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi
 • Chi tiêu và quản lý tài chính
 • Làm việc tại Nhật Bản và những điều cần lưu ý

Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản về thị trường lao động Hàn Quốc với những nội dung chính sau:

 • Luật pháp đối với người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc
 • Văn hóa, phong tục tại Hàn Quốc
 • Quyền lợi về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi
 • Chi tiêu và quản lý tài chính
 • Làm việc tại Hàn Quốc và những điều cần lưu ý

Chuyên đề 4: Những nội dung cơ bản về thị trường lao động Ả rập Xê út với những nội dung chính sau:

 • Luật pháp đối với người lao động nước ngoài tại Ả rập Xê út
 • Văn hóa, phong tục tại Ả rập Xê út
 • Quyền lợi về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi
 • Chi tiêu và quản lý tài chính
 • Làm việc tại Ả rập Xê út và những điều cần lưu ý

Chuyên đề 5: Những nội dung cơ bản về thị trường lao động Malayxia với những nội dung chính sau:

 • Luật pháp đối với người lao động nước ngoài tại Malayxia
 • Văn hóa, phong tục tại Malayxia
 • Quyền lợi về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi
 • Chi tiêu và quản lý tài chính
 • Làm việc tại Malayxia và những điều cần lưu ý

 

2.2. Yêu cầu đối với chuyên gia:

-   Có trình độ thạc sĩ trở lên

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy;
 • Có hiểu biết, kiến thức về giới, lao động, lao động di cư.
 • Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt. Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.

2.3. Thời gian và sản phẩm bàn giao

- Thời gian thực hiện: 8 ngày/chuyên đề

- Chuyên đề hoàn chỉnh tối thiểu 15 trang, trang A4, giãn dòng 1.5, cỡ chữ 13

 1. Trách nhiệm của các bên

3.1. Trách nhiệm của GFCD

 • Cung cấp các tư liệu, thông tin cần thiết (nếu có)
 • Chuyển kinh phí cho chuyên gia
 • Giám sát kết quả hoạt động
 • Báo cáo hoạt động cho RLS SEA

3.2. Trách nhiệm của Chuyên gia

- Đưa ra báo giá cho nội dung các chuyên đề được yêu cầu và gửi thông tin về địa chỉ email: gfcd08@gmail.com, hoặc chị Phạm Thị Thùy Dương, kế toán dự án, số điện thoại 0903458322

- Xây dựng nội dung chuyên đề theo yêu cầu và đúng thời hạn.

 1. Thời gian thực hiên:

Thời gian đăng tuyển chuyên gia: Từ 24/7/2019 – 08/8/2019

Thời hạn nhận sản phẩm: Từ 10/8/2019 – 10/9/2019

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Email: gfcd08@gmail.com

SĐT: 0246.683.7799

Kế toán Phạm Thị Thùy Dương: 090.345.8322

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Đối tác của chúng tôi