Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì hoạt động trang website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì hoạt động trang website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì hoạt động trang website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

****

 1. Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin đã và đang mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận thông tin. Đặc biệt, nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của internet, việc cung cấp thông tin trực tuyến trở nên phổ biến và dễ dàng hơn cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin. Chính vì thế, việc phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin (IT) trong việc cung cấp thông tin về luật pháp chính sách và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được coi là giải pháp tối ưu.

Năm 2019, với sự hỗ trợ tài chính của Rosa Luxamburg Stiftung – Khu vực Đông Nam Á – Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đã xây dựng thử nghiệm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (apps) có tiêu đề “Di cư an toàn” và trang web “Chắp cánh ước mơ” nhằm cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc tại nước ngoài. Trong đó cung cấp các thông tin cơ bản về quy định luật pháp, chính sách và các điều kiện cần tuân thủ khi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện tại các thông tin cung cấp mới chỉ chú trọng tới nhóm đối tượng sử dụng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, nhu cầu tiếp cận thông tin của nhóm lao động di cư trong nước hiện nay cũng rất lớn.

Năm 2020, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Rosa Luxamburg Stiftung Khu vực Đông Nam Á – Văn phòng đại diện tại Hà Nội để thực hiện Dự án: “Tăng cường tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Mục tiêu chung của dự án nhằm cung cấp thông tin về luật pháp chính sách cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 05 thị trường phổ biến gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Ả rập Xê-út.

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì hoạt động trang web “chắp cánh ước mơ” và phần mềm ứng dụng “di cư an toàn”  trên điện thoại di động nhằm cung cấp thông tin cập nhật về 05 thị trường lao động cho người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp.   

 

 1. Phạm vi công việc và nhiệm vụ tư vấn

Nhiêm vụ chính của chuyên gia sẽ giúp GFCD cập nhật thông tin thường xuyên và vận hành hoạt động của trang web “chắp cánh ước mơ” và phần mềm ứng dụng “di cư an toàn” trên điện thoại di động nhằm cung cấp thông tin cập nhật về 5 thị trường lao động cho người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp. 

Một số nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đầu ra mong đợi

Thời gian thực hiện từ tháng 4/2020 – 10/2020

1

Rà soát các nội dung và chuyên mục thông tin liên quan đến 05 thị trường lao động của trang web “chắp cánh ước mơ” và phần mềm ứng dụng “di cư an toàn”  và đề xuất ý tưởng bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp

Các nội dung thông tin hiện đang cung cấp trên website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại được rà soát và đề xuất chỉnh sửa (nếu có)

 

Tháng 04/2020

2

Lựa chọn thông tin, biên tập nội dung liên quan đến 05 thị trường lao động và thường xuyên đăng tải thường xuyên trên website và phần mềm ứng dụng.

Nội dung thông tin liên quan đến 05 thị trường lao động được xây dựng cập nhật hàng tháng.

Ít nhất 01 nội dung/thị trường lao động/tháng được biên soạn, dựa vào các chuyên mục đã có:

+ Quy định pháp luật;

+ Văn hóa;

+ Ứng xử tại nơi làm việc

+ Nhu cầu tuyển dụng;

Sau khi xây dựng, biên tập tin/bài chuyển giám đốc dự án duyệt, sau đó đăng tải lên website và phần mềm ứng dụng

Tháng 4/2020 – 1/2021

3

Thu thập và hỗ trợ trả lời các câu hỏi thông qua chức năng chat box của người sử dụng trang web và apps, kết nối hoặc phối hợp với các chuyên gia để trả lời các câu hỏi của người sử dụng

Các câu hỏi được đặt ra bởi người sử dụng sẽ được tổng hợp và trả lời hoặc kết nối với những người có liên quan để trả lời các câu hỏi của người sử dụng một cách kịp thời và hiệu quả.

Từ tháng 7/2020 – 1/2021

4

Chủ trì diễn đàn thảo luận (online) để thúc đẩy các hoạt động trao đổi tương tác giữa các thành viên

Xác định các chủ đề và dẫn dắt, định hướng các cuộc thảo luận trên diễn đàn trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin, cơ hội việc làm và thúc đẩy các cuộc thảo luận của thành viên về các vấn đề họ quan tâm khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ tháng 7/2020 – 1/2021

5

Thu hút sự tham gia của đối tượng đích trở thành thành viên truy cập, tìm kiếm, đăng tải thông tin trên diễn đàn và sử dụng bởi phần

Huy động được sự tham gia của ít nhất 500 người thuộc đối tượng đích (người đi làm việc ở nước ngoài, thành viên trong gia đình của họ, các công ty xuất khẩu lao động, các tổ chức hỗ trợ người lao động…) tham gia đăng ký trở thành thành viên của trang web và sử dụng phần mềm ứng dụng trên điện thoại để tìm kiếm và chia sẻ thông tin.

Từ tháng 7/2020 – 1/2021

6

Báo cáo kết quả đạt được các chỉ số đo lường hiệu quả trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả đạt được các chỉ số đánh giá hiệu quả của trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại theo yêu cầu của GFCD và nhà tài trợ. 

Từ tháng 5/2020 – 1/2021

 

 1. Yêu cầu về sản phẩm tư vấn
 • Tin, bài về 05 thị trường được cập nhật thường xuyên trên website. Ít nhất 1 tin bài/tháng.
 • Ít nhất có 500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thành viên gia đình của họ đăng ký trở thành thành viên của trang web và tải phần mềm ứng dụng để sử dụng.
 • Có ít nhất khoảng 7 chủ đề/bài viết (mỗi tháng 1 chủ đề) được đăng tải trên diễn đàn thảo luận và các cuộc thảo luận được định hướng dẫn dắt thảo luận nhằm thu hút sự quan tâm của người sử dụng.
 • Có ít nhất 200 người là cán bộ của tổ chức làm việc với lao động di cư, chính quyền địa phương, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, v.v. truy cập thông tin được cung cấp bởi trang web và ứng dụng di động.
 • Báo cáo định kỳ (hàng tháng) về kết quả đạt được các chỉ số đánh giá hiệu quả của trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại theo yêu cầu của GFCD và nhà tài trợ.
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia

Tư vấn được tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông hoặc các lĩnh vực có liên quan;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;
 • Có kinh nghiệm truyền thông trong lĩnh vực lao động việc làm, lao động di cư, an sinh xã hội và các lĩnh vực liên quan;
 • Có hiểu biết, kiến thức về bình đẳng giới, an sinh xã hội, lao động di cư, luật pháp, chính sách liên quan đến lao động di cư phi chính thức.
 • Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.
 1. Thông tin nộp hồ sơ ứng tuyển

Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển gồm:

 1. Hồ sơ kinh nghiệm (CV) của các tư vấn tham gia gói tư vấn
 2. Thư bày tỏ quan tâm và đề xuất về mức phí tư vấn mong đợi.

Thời hạn nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ trước 17:00 ngày 10 tháng 4 năm 2020

Địa chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc email dưới đây: 

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Tầng 4 – Nhà 61 – Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com                 Điện thoại: 0246.683.7799

 

 

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi