Tuyển tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

    tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...

Tuyển trợ giảng tập huấn nhóm lao động giúp việc gia đình viết câu chuyện về sự thay đổi

Tuyển trợ giảng tập huấn nhóm lao động giúp việc gia đình viết câu chuyện về sự thay đổi

Trợ giảng tập huấn nhóm lao động giúp việc gia đình viết câu chuyện về sự thay đổi

Tuyển trợ giảng tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lđgvgđ

Tuyển trợ giảng tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lđgvgđ

Trợ giảng tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lao động giúp việc gia đình

Tuyển giảng viên tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lđgvgđ   

Tuyển giảng viên tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lđgvgđ  

Tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lao động giúp việc gia đình  

đăng tuyển nhóm chuyên gia nghiên cứu: đánh giá việc thực hiện một số quy định pháp luật lao động về quản lý lao động giúp việc gia đình

đăng tuyển nhóm chuyên gia nghiên cứu: đánh giá việc thực hiện một số quy định pháp luật lao động về quản lý lao động giúp việc gia đình

Nhóm chuyên gia nghiên cứu “đánh giá việc thực hiện một số quy định pháp luật lao động về quản lý lao động giúp việc gia đình”

đăng tuyển giảng viên tập huấn nhóm lđgvgđ viết câu chuyện về sự thay đổi

đăng tuyển giảng viên tập huấn nhóm lđgvgđ viết câu chuyện về sự thay đổi

Giảng viên tập huấn nhóm lao động giúp việc gia đình viết câu chuyện về sự thay đổi  

Trao quà của trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd) tới thành viên giúp việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid - 19

Trao quà của trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd) tới thành viên giúp việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid - 19

Trao quà của trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gfcd) tới thành viên giúp việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch...

Gfcd chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch covid-19

Gfcd chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch covid-19

Gfcd chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch covid-19

Tuyển dụng: chuyên gia xây dựng, sản xuất video dành cho cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng: chuyên gia xây dựng, sản xuất video dành cho cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chuyên gia xây dựng, sản xuất video về thị trường lao động dành cho cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh covid 19

để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh covid 19

để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh covid 19

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Đối tác của chúng tôi