Hội thảo đánh giá nhu cầu tiếp cận thông tin, nội dung thông tin cho trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động

đánh giá nhu cầu tiếp cận thông tin, nội dung thông tin cho trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”. Ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức Hội thảo tham vấn ý tưởng nội dung thông tin cung cấp cho lao động giúp việc gia đình thông qua trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 25 đại biểu là đại diện Uy ban nhân dân, cán bộ lao động thương binh xã hội, cán bộ hội phụ nữ, người sử dụng lao động, lao động giúp việc gia đình, chuyên gia tư vấn nội dung và chuyên gia công nghệ thông tin.

 

Ảnh 1: Ông Lê Văn Sơn – Giám đốc GFCD trình bày các nội dung thông tin liên quan tới trang web

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận và nêu lên những nhu cầu tiếp cận thông tin của người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức hỗ trợ lao động giúp việc gia đình. Hội thảo cũng lắng nghe chuyên gia xây dựng nội dung và chuyên gia thiết kế trang web trình bày, giới thiệu ý tưởng xây dựng trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động. Kết quả lớn nhất của hội thảo là đã xác định được nhu cầu thông tin của các bên liên quan làm cơ sở cho việc thiết kế giao diện và các nội dung trang web.

 

Ảnh 2: Nhóm công nghệ thông tin trao đổi lấy ý kiến cùng các đại diện người lao động giúp việc gia đình.

Trong thời gian tới, GFCD tiếp tục phối hợp với chuyên gia nội dung và đơn vị thiết kế trang web xây dựng và hoàn thiện trang web nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của lao động giúp việc gia đình.

 

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi