Tuyển chuyên gia xây dựng kịch bản và sản xuất 04 video về lao động giúp việc gia đình (lđgvgđ)

Chuyên gia xây dựng kịch bản và  sản xuất 04 video về lao động giúp việc gia đình (lđgvgđ)

Tuyển Chuyên gia xây dựng kịch bản và sản xuất 04 video về lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ)

 

  1. Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin đã và đang mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận thông tin. Đặc biệt, nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của internet, việc cung cấp thông tin trực tuyến trở nên phổ biến và dễ dàng hơn cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin. Chính vì thế, việc phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin (IT) trong việc cung cấp thông tin về luật pháp chính sách và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho người lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) được coi là giải pháp tối ưu.

Năm 2019, với sự hỗ trợ tài chính của Rosa Luxamburg Stiftung Southeast Asia, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đã xây dựng thử nghiệm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (mobile app) có tiêu đề “Di cư an toàn” và trang web “Chắp cánh ước mơ” nhằm cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, cung cấp các thông tin cơ bản về quy định luật pháp, chính sách và các điều kiện cần tuân thủ khi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện tại các thông tin cung cấp mới chỉ chú trọng tới nhóm đối tượng sử dụng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, nhu cầu tiếp cận thông tin của nhóm lao động di cư trong nước hiện nay cũng rất lớn.

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đang thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021..

Mục tiêu của dự án: Cung cấp thông tin về luật pháp chính sách nhằm đảm bảo cơ hội tiếp cận thông tin phù hợp cho lao động giúp việc gia đình. Để đạt được mục tiêu này, Dự án tiến hành xây dựng diễn đàn trực tuyến cung cấp thông tin và trợ giúp pháp lý cho LĐGVGĐ. 

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng 04 video về An sinh xã hội dành cho LĐGVGĐ; kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cần thiết cho LĐGVGĐ; giao kết hợp đồng lao động để đăng tải trên diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động nhằm tăng cường tiếp cận thông tin cho lao động giúp việc gia đình và lao động di cư nói chung.

 

  1. Phạm vi công việc và nhiệm vụ tư vấn

Nhiêm vụ chính của nhóm tư vấn/đơn vị tư vấn được tuyển chọn là:

Nhóm 1: Thiết kế và xây dựng video về luật pháp chính sách an sinh xã hội dành cho LĐGVGĐ; kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cần thiết cho LĐGVGĐ để đăng tải trên diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động nhằm cung cấp thông tin cho LĐGVGĐ, LĐGVGĐ tiềm năng và lao động di cư nói chung.

Chi tiết công việc của tư vấn theo dõi Bản tham chiếu (TOR) chi tiết theo link dưới đây:

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/154/1589149299-1137244706-chuyen-gia-xay-d-ng-s-n-xu-t-04-video-v-lao-ng-giup-vi-c-gia-inh-l-gvg.docx

Nhóm 2: 

Tư vấn được chọn sẽ hỗ trợ GFCD xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với đơn vị kỹ thuật làm phim (do GFCD chọn) để hoàn thiện 04 phim video ngắn giới thiệu về an sinh xã hội và các kỹ năng dành cho LĐGVGĐ.

Chi tiết công việc của tư vấn theo dõi Bản tham chiếu (TOR) chi tiết theo link dưới đây:

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/153/1589149248-487253703-t-v-n-xay-d-ng-k-ch-b-n-cho-04-b-phim-video-v-an-sinh-xa-h-i-va-k-n-ng-danh-cho-lao-ng-giup-vi-c-gia-inh.docx

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi